studio DTP

Dział naszej firmy z którego jesteśmy wręcz dumni. Z dużą dozą prawdopodobieństwa możemy stwierdzić, że niewiele jest w kraju firm posiadających tak rozbudowane osobowo jak i technicznie studio graficzne. Co nas wyróżnia na tle innych ?

Najwyższej klasy sprzęt komputerowy oparty na platformach MacIntosh oraz PC, aktualizowane na bieżąco oprogramowanie oraz nasz największy skarb – grupa kilkunastu najwyższej klasy fachowców zarówno od strony kreacyjnej jak i technicznej.

Studio graficzne

W tej chwili zatrudniamy 15 grafików, taka ilość pracowników jest ewenementem na skalę krajową i naprawdę niewiele agencji reklamowych, domów mediowych a tym bardziej drukarni może pochwalić się takim stanem osobowym w dziale DTP.

Ta grupa ambitnych, zdolnych i kreatywnych ludzi potrafi stawić czoła nawet najtrudniejszym zadaniom oraz sprostać wymaganiom najbardziej wymagających klientów. Mimo że proces kreacji, składu komputerowego oraz późniejszej tzw przygotowalni to proces długi i żmudny nigdy nie popadamy w rutynę i sztampowość. Wieloletnie doświadczenie pozwala nam kierować się sentencją która stała się mottem naszej pracy – „Sama wyobraźnia może stworzyć rzeczy piękne ale w połączeniu z wiedzą piękne i doskonałe”. W dużym skrócie przedstawiamy zakres prac naszego działu DTP.

Przygotowanie projektu

Najogólniej zakres prac polega na kompleksowym przygotowaniu publikacji do drukowania.

Publikacjami są: książki, broszury, foldery, czasopisma i gazety, dokumenty, wszystkie druki informacyjne i reklamowe oraz wszelki inne prace poligraficzne. Nasi graficy DTP muszą biegle posługiwać się programami Photoshop, Illustrator oraz InDesign. Muszą poznać zasady typografii, rodzaje materiałów poligraficznych, techniki drukowania oraz procedury kalibrowania sprzętu komputerowego. Co więcej, muszą też umieć oceniać jakość techniczną gotowej, odebranej z drukarni publikacji.

Realizacja

Nasz pracownik rozpoczyna swą pracę od zapoznania się z zesłanymi przez klienta lub redakcję materiałami tekstowymi i ilustracyjnymi.

Następnie dokonuje prawidłowego wyskładania tekstu. W programach graficznych przygotowuje materiał ilustracyjny: zdjęcia, rysunki, schematy, wykresy, tabele. Grafik sporządza też osobne pliki do wykrojników, złoceń, dodatkowych kolorów i lakieru wybiórczego. Teraz czas na tak zwane łamanie, czyli kompletowanie stronic publikacji. Po złamaniu każda stronica zawiera to, co przewidywał dla niej projekt typograficzny, czyli: tytuły i podtytuły, paginy, zdjęcia, rysunki, schematy, piktogramy, wzory matematyczne, tinty, tabele, notki, marginalia itd.

Korekta

Na tym etapie pliki przesyłane są do korekty. Jeszcze częściej do korekty trafiają wydruki na papierze ze zwykłej korekcyjnej drukarki.

W korekcie autor, redaktor, a przede wszystkim profesjonalny korektor zaznaczają poprawki i zmiany (nanoszenie korekty merytorycznej, językowej, technicznej). Następnie grafik DTP wprowadza te zmiany do pliku. Kolej na przygotowanie pliku do drukowania. Plik musi przecież uwzględniać: rodzaj papieru lub innego podłoża, technikę drukowania, a nawet konkretną maszynę drukującą. Sprawdzić należy poprawność spadów i zalewek, kąty rastrów, strukturę czerni, nafarbienie, marginesy pracy, czyli format netto i formaty kolumn, zdefiniować profil barwny, zapisać w formacie pdf i przesłać do druku.

Sprawdzenie poprawności wydruków

Kolejny etapem jest wykonanie tzw impozycji w zależności od formatu papieru (podłoża), na którym wykonamy zamówienie. Impozycja polega na prawidłowym ustawieniu poszczególnych stronic publikacji na arku­szu.

Stronice nie osadzane są bowiem w kolejności cyfr paginacyjnych lecz zgodnie ze schematem falcowania, które odbędzie się dopiero w introligatorni. Ostatnim zadaniem grafika DTP jest sprawdzenie poprawności wydruków i wykonania prac introligatorskich. To wszystko wymaga sporej wiedzy i doświadczenia w wykonywanym zawodzie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych.